BANATSKI DVOR


 

        Ukoliko želite da se podaci o vašoj preduzetničkoj radnji objave na našem sajtu kontaktirajte nas. Pored osnovnih podataka o firmi (ime, adresa, vrsta delatnosti, pib, matični broj...) možete nam poslati i fotografiju spoljnog izgleda vašeg objekta. Projekat izrade preduzetničke baze podataka sufinansiran je od strane Sekretarijata za privredu zapošljavanje i ravnopravnost polova AP Vojvodine.

 

Naziv: EURO DIZAJN

Adresa: Maršala Tita 21

Delatnost: Arhitektonska

Vlasnik: Hugo Prec

Telefon: 064/1407999

Naziv: PERIĆ

Adresa: Zmaj Jovina 12

Delatnost: Trgovina na malo

Vlasnik: Ladislav Perić

Telefon: 023/820-296

Naziv: KATARINA

Adresa: Železnička bb

Delatnost: Ostala trgoina na malo

Vlasnik: Dušan Sredić

Telefon: 023/820-381