BANATSKO VIŠNJIĆEVO


 

        Ukoliko želite da se podaci o vašoj preduzetničkoj radnji objave na našem sajtu kontaktirajte nas. Pored osnovnih podataka o firmi (ime, adresa, vrsta delatnosti, pib, matični broj...) možete nam poslati i fotografiju spoljnog izgleda vašeg objekta. Projekat izrade preduzetničke baze podataka sufinansiran je od strane Sekretarijata za privredu zapošljavanje i ravnopravnost polova AP Vojvodine.

 

Naziv: DINARA

Adresa: Marka Oreškovića 27

Delatnost: Usluge pripremanja i posluživanja pića

Vlasnik: Nikita Baša

Telefon:  023/834-054