ČESTEREG


 

        Ukoliko želite da se podaci o vašoj preduzetničkoj radnji objave na našem sajtu kontaktirajte nas. Pored osnovnih podataka o firmi (ime, adresa, vrsta delatnosti, pib, matični broj...) možete nam poslati i fotografiju spoljnog izgleda vašeg objekta. Projekat izrade preduzetničke baze podataka sufinansiran je od strane Sekretarijata za privredu zapošljavanje i ravnopravnost polova AP Vojvodine.

 

Naziv: DODA 023

Adresa: Maršala Tita 46

Delatnost: Trgovina na malo

Vlasnik: Tanja Sirar,Jovana Kokotović Vujinović

Telefon: 064/0331147

Naziv: SOJAHEM

Adresa: Maršala Tita 46

Delatnost: Ugostiteljski objekat

Vlasnik: Branislav Radojčić

Telefon: 063/519134

Naziv: GREJANJE KOVAČ

Adresa: Šošina 74

Delatnost: Postavljanje vodovodnih,kanalizacionih i grejnih sistema

Vlasnik: Mirko Kovač

Telefon: 023/833-147

Naziv: KOD MARTE

Adresa: Maršala Tita bb

Delatnost: Ugostiteljstvo

Vlasnik: Dijana Ribić

Telefon: 060/055814

 

Naziv: KASA PLUS

Adresa Petra Škondrića 49 a

Delatnost: Trgovina na malo

Vlasnik: Dragana Karlaš

Telefon: 023/833-118