BAZA UDRUŽENJA - BANATSKI DVOR


 

Naziv: Kulturno umetničko društvo “Banatski Dvor”

Oblasti ostvarivanja ciljeva: Negovanje kulture, kulturne tradicije i običaja

Adresa: Banatski Dvor,Železnička 6

Zastupnik: Jasmina Marčeta

Naziv: Dobrovoljno vatrogasno društvo Banatski Dvor

Oblasti ostvarivanja ciljeva: Ostvarivanje i unapređivanje zaštite od požara i zajedničkih interesa njegovih članova

Adresa:  Banatski Dvor,Save Kovačevića 21

Zastupnik: Milorad Milaković

Naziv: Udruženje žena “Dvorčanke”

Oblasti ostvarivanja ciljeva: Očuvanje i negovanje tradicije i običaja, unapređenje kulturno-umetničkog života i stvaralaštva i humanitarni rad.

Adresa:  Banatski Dvor,Železnička 4

Zastupnik: Dragana Čikoš