BAZA UDRUŽENJA - TORAK


 

Naziv: Omladinski klub

Oblasti ostvarivanja ciljeva: Poboljšanje kvaliteta života mladih u opštini Žitište kroz zalaganje za participaciju i aktivno učešće mladih u lokalnoj zajednici.

Adresa: Torak,Trg slobode 30

Zastupnik: Miljana Nikoli

Naziv: Dobrovoljno vatrogasno društvo Torak

Oblasti ostvarivanja ciljeva: Unapređenje zaštite od požara i zajedničkih interesa njegovih članova

Adresa: Torak,Bratstva Jedinstva 44

Zastupnik: Kristijan Popi

Naziv: Ekološko udruženje "Ekotorak"

Oblasti ostvarivanja ciljeva: zaštita i očuvanje životne sredine

Adresa: Torak,Trg Slobode 66

Zastupnik: Svjetlana Marković

Naziv: UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIKA "FARMER"

Oblast ostvarivanja ciljeva: Poljoprivreda

Adresa: Torak,Maršala Tita 42

Zastupnik: Kristijan Bukur,Pavel Baloš

Naziv: "BANAĆANKE - TORAK"

Oblast ostvarivanja ciljeva: Očuvanje i razvijanje nacionalne tradicije i vrednosti lokalne zajednice u svrhu promocije kulture, tradicije i običaja ovoga kraja kroz turizam i privlačenje zainteresiranih subjekata za razvoj i održanje ruralnih sredina, kao i zalaganje za bolji položaj žena u tim sredinama.

Adresa:  Torak,Trg Slobode 66

Zastupnik: Slađana Kitaresku,Sanja Sekošan

Naziv: Udruženje građana "TORAK 2007"

Oblast ostvarivanja ciljeva: Motivacija građana, razvijanje kulturne, sportske, društvene i akademske svesti, obrazovanje, problemi i potrebe građana, ekologija, zaštita životne sredine, održivi razvoj i međunarodna saradnja.

Adresa: Torak,Trg Slobode 66

Zastupnik:Ljubisa Radulović