BAZA UDRUŽENJA - ŽITIŠTE


 

Naziv: Naša budućnost

Oblasti ostvarivanja ciljeva: Unapređenje položaja i edukacija dece i omladine u lokalnoj zajednici, rad sa mladima u svim oblastima.

Adresa: Žitište, Temišvarski drum BB

Zastupnik: Olivera Pjaca

Naziv: Moje Žitište

Oblasti ostvarivanja ciljeva: Unapređenje i poboljšanje života u Žitištu

Adresa: Žitište, Generala Drapšina  2

Zastupnik: Borko Tomić

Naziv: Opštinsko udruženje penzionera

Oblasti ostvarivanja ciljeva: Unapređenje i zaštita materijalnog položaja penzionera

Adresa: Žitište, Ive Lole Ribara 1

Zastupnik:  Gavrilo Babić

Naziv: Društvo Roma Žitište

Oblasti ostvarivanja ciljeva: Edukacija i emancipacija romske populacije

Adresa: Žitište, Cara Dušana 15

Zastupnik:  Slavica Mrđa

Naziv:  Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata

Oblasti ostvarivanja ciljeva: Negovanje tradicije NOR-a, boračko invalidska i zdravstvena zaštita i očuvanje i zaštita spomenika i spomen obeležja

Adresa:  Žitište,Ive Lole Ribara 1

Zastupnik:  Dragan Savanović

Naziv: Asocijacija za razvoj opštine Žitište

Oblasti ostvarivanja ciljeva: U oblasti održivog razvoja i ruralnog razvoja na teritoriji opštine Žitište i šire.

Adresa:  Žitište, Cara Dušana 1

Zastupnik:  Ivana Kuljanin

Naziv: Dobrovoljno vatrogasno društvo

Oblasti ostvarivanja ciljeva: ostvarivanje i unapređivanje zaštite od požara i interesovanja njegovih članova

Adresa: Žitište, Đure Jakšića 2

Zastupnik: Stevan Surla

Naziv: Udruženje Kozarčana u Banatu

Oblasti ostvarivanja ciljeva: Negovanje i razvijanje borbene i revolucionarne tradicije Kozaračke bitke - epopeje.

Adresa: Žitište,Ive Lole Ribara 1

Zastupnik: Dušan Bogić

Naziv: Opštinski vatrogasni savez

Oblasti ostvarivanja ciljeva: Unapređenje zaštite od požara

Adresa: Žitište, Cara Dušana 13

Zastupnik:  Janoš Barna

Naziv: Udruženje boraca ratova od 1990.godine opštine Žitište

Oblasti ostvarivanja ciljeva: Materijalna i socijalna sigurnost članova udruženja, a posebno dece i porodica palih boraca i invalida rata, borba protiv podsticanja na nacionalnu, versku i rasnu netrpeljivost

Adresa: Žitište,Cara Dušana 7

Zastupnik:  Aleksandar Rapaić

Naziv: Društvo za borbu protiv šećerne bolesti

Oblasti ostvarivanja ciljeva: Humanitarno-socijalna

Adresa: Žitište, Cara Dušana 15

Zastupnik: Dejan Radovančević

Naziv: Crveni krst Srbije-Crveni krst Vojvodine-Crveni krst Žitište

Oblasti ostvarivanja ciljeva: Humanitarna

Adresa: Žitište,Đure Jakšića 4 a

Zastupnik: Dragan Pušara

Naziv: Eko pokret “Begej Sveti Đurađ”

Oblasti ostvarivanja ciljeva: Zaštita životne sredine, edukacija građana, a posebno dece i mladih o značaju čuvanja i zaštite životne sredine, organizovanje aktivnosti na rehabilitaciji ugroženih područja, kao i javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa

Adresa: Žitište,Cara Dušana 7

Zastupnik: Bojana Perišić,Novica Nedić

Naziv: Udruženje ratnih vojnih invalida

Oblasti ostvarivanja ciljeva: Pravni poredak Republike Srbije, društveni život, penzijsko invalidsko osiguranje, socijalna zaštita, humanitarni rad, obrazovanje, sport, kultura, zabava i međunarodna saradnja

Adresa: Žitište,Ive Lole Ribara 1

Zastupnik: Milenko Stanić

Naziv: Lovačko udruženje

Oblasti ostvarivanja ciljeva: Lovstvo

Adresa: Žitište,Cara Dušana 7

Zastupnik: Radojica Ivančević

Naziv: Omladina JAZAS-A

Oblasti ostvarivanja ciljeva: Unapređenje i podizanje svesti o javnom i reproduktivnom zdravlju, zdravim navikama građanstva, kao i prevencija bolesti zavisnosti.

Adresa: Žitište,Slavka Rodića 17

Zastupnik: Novica Nedić

Naziv: Udruženje građana “Podgrmeč”

Oblasti ostvarivanja ciljeva: Negovanje tradicije i  kulture krajiških Srba

Adresa: Žitište,Cara Dušana 2

Zastupnik: Mira Adžaip

Naziv: Kulturno umetničko društvo “2 Oktobar”

Oblasti ostvarivanja ciljeva: Kulturno umetničko stvaralaštvo (u oblasti folklora, narodne muzike, recitovanja, glume, slikanja i domaće radinosti)

Adresa: Žitište,Ive Lole Ribara 1

Zastupnik: Mane Dubajić

Naziv: Udrženje izbeglica Opštine Žitište

Oblasti ostvarivanja ciljeva: Pružanje pravne i svake druge pomoći licima izbeglim sa teritorija bivše SFRJ za aktivno i potpuno učestvovanje u svim oblastima društvenog života, ravnopravnim učestvovanjem u društvenom životu i punom iskorištavanju kapaciteta i potencijala izbeglih lica.

Adresa: Žitište,Đure Jakšića 20

Zastupnik: Zoran Ćosić

Naziv: Đurđevdan Žitište

Oblasti ostvarivanja ciljeva: Edukacija i poboljšanje statusa žena u društvu, socijalna zaštita, kultura, zaštita i promovisanje manjinskih i ljudskih prava, zaštita životne sredine.

Adresa: Žitište,Cara Dušana 1

Zastupnik: Jelena Stojanović

Naziv: Nautičko društvo”Čuvari reke”

Oblasti ostvarivanja ciljeva: Unapređenje nautičkog turizma, nautika, zaštita vode i životne sredine, regionalna i međunarodna saradnja, neformalna edukacija, aktivizam, informisanje, unapređenje društvenog života na selu, nacionalna manjina, omladina, ugrožena kategorija stanovništva

Adresa: Žitište,Vuka Karadžića 72

Zastupnik: Nikola Kragulj

Naziv: Srpski ratni veterani

Oblasti ostvarivanja ciljeva: Pružanje pomoći veteranima, ratnim invalidima i porodicama palih boraca.

Adresa: Žitište,Banatska 6

Zastupnik: Petar Lučić

Naziv: Udruženje privrednika Žitište

Oblasti ostvarivanja ciljeva: Unapređenje položaja preduzetnika u opštini Žitište podizanjem nivoa kvaliteta rada preduzetnika kao njihovo poslovno, stručno, kulturno i socijalno usavršavanje.

Adresa: Žitište,Ive Lole Ribara 1

Zastupnik: Mirko Golubović

Naziv: Kinološko društvo Žitište

Oblasti ostvarivanja ciljeva: Uzgajanje i selekcija rasnih pasa.

Adresa: Žitište,Ive Lole Ribara 1

Zastupnik: Marko Korać

Naziv: Teslićani opštine Žitište

Oblasti ostvarivanja ciljeva: Unapređenje stočarstva; Poljoprivreda; Kultura; Sport; Edukacija; Pomocije; Očuvanje životne sredine; Negovanje tradicije; Organizovanje i posećivanje skupova, tribina, kulturnih, sportskih i drugih manifestacija u zemlji i inostranstvu; Poboljšanje rada i nege dece sa posebnim potrebama; Rad sa socio ugroženim grupama; Promocija multikulturalnosti; Publikovanje, objavljivanje i izdavaštvo vezano za rad udruženja; Razvoj svojih članova u smislu dostizanja njihovih punih fizičkih, umnih, duhovnih i društvenih sposobnosti kao pojedinca i odgovornih građana zajednice.

Adresa: Žitište,Cara Dušana 7

Zastupnik: Ljubinko Petković

Naziv: Udruženje građana “Mreža novih ideja Žitište”

Oblasti ostvarivanja ciljeva: Informacione tehnologije, omladinska politika i informisanje, izgradnja građanskog društva, regionalna i međunarodna saradnja, neformalna edukacija, zaštita životne sredine, participacija, aktivizam.

Adresa: Žitište,Đure Jakšića 29 a

Zastupnik: Petar Savanović

Naziv: Udruženje “Žitište na vodi”

Oblasti ostvarivanja ciljeva: Zaštita životne sredine, ekologije, omladine, sporta, zaštite voda i vodenih površina i obrazovanja mladih u smislu ekološke svesti.

Adresa: Žitište,Vuka Karadžića 66

Zastupnik: Davor Milinović

Naziv: Udruženje građana Eko Žitište

Oblasti ostvarivanja ciljeva: Zaštita i unapređenje prirode i prirodnih dobara na teritoriji opštine Žitište i okoline.

Adresa: Žitište,Svetozara Markovića 51

Zastupnik: Nebojša Lackov

Naziv: Moje parče Evrope

Oblast ostvarivanja ciljeva: Omladinska politika

Adresa: Žitište,Ive Lole Ribara 1

Zastupnik:Milenko Milaković

Naziv: "GRČKA NACIONALNA MANJINA - GRČKI KULTURNI CENTAR U ŽITIŠTU"

Oblast ostvarivanja ciljeva: Očuvanje, promocija, razvoj i unepređenje grčke kulture.

Adresa: Žitište,Ive Lole Ribara 1

Zastupnik: Vasilios Proveleggios

Naziv: "Udruženje samohranih roditelja Pupoljci nade"

Oblast ostvarivanja ciljeva: Samohrano roditeljstvo, podrška nezaposlenima i osobama sa invaliditetom na teritoriji opštine Žitište.

Adresa: Žitište,Nikole Tesle 2

Zastupnik: Dragana Despotov

Naziv: "Naš razvojni centar"

Oblast ostvarivanja ciljeva: Socijalna zaštita, poboljšanje kvaliteta života građana i zaštita ljudskih prava.

Adresa: Žitište,Cara Dušana 5/12

Zastupnik: Branislava Janošev

Naziv: Udruženje građana "NAŠI MALI ANĐELI

Oblast ostvarivanja ciljeva: Vaspitanje i obrazovanje (inkluzija), psihosocijalna podrška porodicama, kultura, ekologija, nacionalne manjine i rodna ravnopravnost.

Adresa: Žitište,Partizanska 21

Zastupnik: Olgica Đurđević

Naziv: Federacija omladinskih nevladinih organizacija za razvoj ruralnih sredina

Oblasti ostvarivanja ciljeva: Ruralni razvoj, zaštita životne sredine, društveno odgovorno ponašanje, uređenje položaja i podrške ranjivim kategorijama stanovništvai promocija omladinskog aktivizma.

Adresa: Žitište,Đure Jakšića 2

Zastupnik: Diana Salak