PROSTORIJE INFO CENTRA


Prostorije Info Centra nalaze se u Žitištu u ulici Djure Jakšića, broj 2 na prvom spratu.