A K C I J E   D O B R O V O LJ N O G   D A V A NJ A   K R V I  
Datum Naselje Lokacija Vreme

Četvrtak

10.12.2015

M E Đ A

Zgrada osnovne škole od 8 do 10 časova

 


 Više podataka na sajtu Agencije za privredne registre : www.apr.gov.rs


C R V E N I   K R S T
                                                                                   Naziv udruženja: Crveni krst Srbije - Crveni krst Vojvodine - Crveni krst Žitište
                                                                                   Skraćeni naziv udruženja Crveni krst Žitište 
                                                                                   Adresa: Đure Jakšića 4a
                                                                                   Mesto:  23210 Žitište
                                                                                   Matični broj: 08030685
                                                                                   PIB: 101376209
                                                                                   Zastupnik udruženja: Dragan Pušara