V A Ž N I J I   B R O J E V I   T E L E F O N A
   
                                                                                      Dom zdravlja 023/ 821 - 010
                                                                                      Hitna pomoć 023/ 821 - 124
                                                                                      Stanica policije 023/ 821 - 012
                                                                                      Vatrogasna služba 023/ 821 - 123
                                                                                      Opština Žitište 023/ 821 - 050
                                                                                      JKSP "Ekos" 023/ 821 - 022
                                                                                      JP "RAZVOJ"  023/ 821 - 110