SPOMENIK PRIRODE "KRIVO DRVO" I PARK

 

Spomenik prirode "Krivo drvo" nalazi se u Žitištu u žitištanskom parku. Ovo je jedino drvo koje raste horizontalno. Park u Žitištu ima drugu tradiciju, podigao ga je plemić Antal Kiš 1815. godine. Jedna priča govori da je park podrignut zbog ljubavi, odnosno da je Antal Kiš bio zaljubljen u jednu veoma lepu, ali siromašnu devojku i nemogavši da kruniše tu ljubav, podigao je park u spomen lepoti i ljubavi. Kiš je 1847. godine dao da se podigne u središnjem delu parka veštačko uzvišenje i mala kula od kamena i pečene cigle, visine oko 4 metra, koja je nazvana „Dombačka“. Duž staza parka bilo je raspoređeno 9 statua koje su predstavljale ženske likove iz antike. Park je bio u vlasništvu porodice Kiš sve do 1899. godine, kada ga je opština otkupila. Park je u to vreme imao i ulaznu kapiju i bio je jedan od najlepših u Banatu. Najlepši ukras parka činili su jorgovani zasađeni duž staza, pa je park poneo naziv i „Jorgovanski“. Od drveća, danas su zastupljene sledeće vrste: hrast lužnjak, poljski i crni jasen, divlji kesten, sibirski brest i gledičija.